Dilin Bileşeni Nedir ?

Dilin Bileşeni Nedir ?
Okunuyor Dilin Bileşeni Nedir ?
-

Kurallara bağlı semboller sistemi olan dil olgusunu oluşturan bileşenler şunlardır:

Sesbilgisi (Fonoloji): Dilin çalışmasındaki sesleri ifade eden ve bir dildeki ses ile ilgili kurallar sistemidir.

Biçimbilgisi (Morfoloji): Sözcüklerin şekillenmesi ve birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini ifade eden, bu sözcüklerin iç yapılarını ilgilendiren kurallar sistemidir.

Sözdizimi (Sentaks): Bir dildeki cümlelerde sözcüklerin nasıl dizilebileceğini ilgilendiren ve cümlelerin yapı taşlarını ve inşasını ifade eden kurallar sistemdir.

Anlam Bilgisi (Semantik): Dilin hangi anlamları naklettiğini ifade eden ve dildeki sözcük ve sözcük birleşimlerinin içeriğini ve anlamlarını ilgilendiren kurallar bilgisidir.

Kullanım Bilgisi (Pragmatik): Bir topluluktaki üyelerin dili kullanarak hedeflerine nasıl ulaştığını ifade eden ve dilin biçiminden çok, amaçlarını, sosyal 7 etkileşim için farklı kişi ve durumlarda kullanım tarzını belirleyen kurallar sistemidir

-

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın