Konsonant Nedir?

Konsonant Nedir: Konsonantlar, ses yolunun farklı noktalarda ve farklı şekillerde daralması ile oluşan seslere denir. Konsonantlar artikülasyon şekli, artikülasyon noktası ve vokal foldların titreşim durumuna göre sınıflandırılabilir.
Konsonant Nedir?
Okunuyor Konsonant Nedir?
-

Konsonant Nedir: Konsonantlar, ses yolunun farklı noktalarda ve farklı şekillerde daralması ile oluşan seslere denir. Konsonantlar artikülasyon şekli, artikülasyon noktası ve vokal foldların titreşim durumuna göre sınıflandırılabilir(Bkz. Tablo 2) .

Konsonant Nedir? | Nedirgram
Tablo 2: Türkçedeki Konsonant Seslerin Sınıflandırması

Artikülasyon Şekli: Konuşma sesinin artikülasyonu sırasında ses yolundaki daralmanın şeklini ve derecesini gösterir.

Artikülasyon Noktası: Konuşma sesi üretimi sırasında ses yolunun en dar yerine artikülasyon noktası denir. Türkçedeki konsonantlar artikülasyon yerine göre bilabial, labiodehtal, dental alveoler, postalveoler. palatal, velar ve glottal şeklinde sınıflandırılır

-

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın