Tensor Timpani ve Stapedius Kasının Görevi Nedir ?

Tensor Timpani ve Stapedius Kasının Görevi Nedir ?
Okunuyor Tensor Timpani ve Stapedius Kasının Görevi Nedir ?
-

Tensor Timpani ve Stapedius Kası, orta kulak mekaniğini düzenler. Yüksek şiddetteki sesler(yaklaşık 80dB) stapedius kasının kasılmasına neden olur. Buda stapesin hareketini sınırlar. Akustik refleks koruyucu bir rol oynarken, bir akustik kazanç kontrol mekanizması olarak da işlev görerek, koklear girdiyi sabit tutar ve sistemin dinamik sınırlarını genişletir. Diğer taraftan çiğneme ve ses çıkarma sırasında da stapes kasının kasıldığı kaydedilmiştir; dolayısıyla bu kas kendi çıkardığı gürültü sesini de azaltabilir.

-

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın